Jumat, 23 Agustus 2019
BSMI Jakarta Raya meyalurkan
bantuan berupa peralatan sekolah
untuk anak-anak palestina.

Sebanyak 50 paket diberikan
kepada anak-anak di Beit Hanoun
(Kampung perbatasan Gaza Utara
dengan Israel).

Terima kasih kepada donatur dan
relawan. Semoga Allah SWT
membalas dengan kebaikan
yang melimpah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *